Nastavení textury 3D objektu v Google SketchUp

verze 8, anglické prostředí Textura, která je vytvořena pro Google SketchUp má formát *.skm . Přířazení textury 3D objektu Pro nastavení textury použijeme plovoucí okno Materiály (Materials). V tomto okně vybereme záložku Select => následně v rozbalovacím menu vybereme kategorii pro zobrazení konkrétních textur (viz. obrázek níže).

Popis funkce: Vymazat popis Truhlar

Tato funkce je přístupná z kontextového menu. Funkce je k dispozici pouze za určitých podmínek: – pouze pro jednu vybranou komponentu – komponenta má již platný popis (pomocí funkce: Popis komponenty Truhlar)

Popis funkce: Popis komponenty Truhlar

Tato funkce je přístupná pouze z kontextového menu a je možné ji použít pouze na komponenty. Funkci použijeme pokud chceme, aby se vytvořená komponenta stala součástí projektu plugin-u Truhlář. Tím docílíme, že jednotlivé komponenty budou součástí nářezového plánu i všech soupisek.

Práce s komponentami v plugin-u Truhlář

Pro ty dílce (3D objekty), s kterými chceme pracovat v tomto plugin-u Truhlář, je nutné vytvořit jako komponenty. Jak vytvoříme komponentu?

Funkce pro práci s knihovnami materiálů

Knihovna materiálů je velmi důležitá pro fungování tohoto plugin-u. Pro práci s knihovnami slouží tyto funkce: Naplnit knihovnu Truhlar (přepsání knihovny), Pripojit knihovnu Truhlar (připojení knihovny), Ulozit knihovnu Truhlar (kopie knihovny – archiv).

Import 3D objektu ve formátu 3ds do SketchUp-u

verze 8, anglická verze Import libovolného 3D objektu ve formátu 3ds (Autodesk 3ds Max) do Google SketchUp Free provedeme pomocí příkazu Import. Pro ukázání postupu jak importovat 3D objekt (formát 3ds) použiji židli, která byla vytvořena v programu Autodesk 3ds Max.  

Tento web pracuje s informacemi, které souvisí s návštěvností těchto stránek ... více informací ...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close