Ukázky výkresové dokumentace ve free verzi Google SketchUp

verze 8, anglické prostředí Pro ukázku výkresové dokumentace jsem zvolil kuchyňskou linku, která byla vymodelována pomocí klasických nástrojů ve free verzi programu. Tato verze umožňuj plnohodnotně pracovat v prostředí modelu. Samotné výkresy jsou vytvořené v prostoru vedle 3D modelu. Jejich výstup z programu je buďto vytisknutím nebo uložením do obrázku JPG.

Popis textového výstupu: rozbor_ceny.txt

Rozbor ceny – má na úvodních řádcích uvedeny názvy pro: Projekt (název složky), Skupinu (název výkresu), Datum (kdy byla soupiska vytvořena). Cena skupiny (výkresu) – je vypočítaná automaticky tak, že sečte ceny materiálů a spočítá i hlavní pracnost.

Popis textového výstupu: soupiska_rezu.txt

Soupiska řezu – je v podstatě kusovník (neboli seznam všech plošných dílců) konkrétní skupiny 3D modelu, který budeme potřebovat pro výrobu. Směr dekoru podél let je označen před rozměrem znakem * (hvězdička). Soupiska řezu má na prvním řádku uvedeny názvy:

Popis textového výstupu: soupiska_materialu.txt

Soupiska materiálů má na úvodních řádcích uvedeny názvy pro: Projekt (název složky), Skupinu (název výkresu), Datum (kdy byla soupiska vytvořena). Standardně je soupiska materiálů rozdělena do několika sekcí pod sebou a to: deskové díly, souhrn deskového materiálu, souhrn hran, tyčové díly, souhrn tyčového materiálu, ostatní díly, sestavy.

Tvorba soupisky materiálů – tiskové výstupy

Tato funkce je vykonána pouze, když nejprve vytvoříme nářezový plán. Je to z důvodu výpočtu kusů plošného materiálu (neboli tabulí), které jsou vygenerovány nářezovým plánem. Pomocí soupisky materiálů vytvoříme textové soubory (TXT), které pro svoje výpočty zahrnují pouze komponenty s nastavenými parametry pro plugin Truhlář.

Stručný postup tvorby objektu pro plugin Truhlář

Na několika řádcích níže je popsán stručný postup, jak vytvořit objekt, který komunikuje s plugin-em Truhlář: 1/ otevřeme výkres přes funkci: Nový projekt Truhlář, nebo pomocí funkce: Otevřít projekt Truhlář,

Nápověda pro plugin Truhlář

Tato nápověda slouží pro zobrazení aktuálního popisu funkce, kterou jsme vybrali v plugin-u truhlář. Pokud potřebujeme podrobnější popis vybrané funkce, nejprve zobrazíme plovoucí okno: Pruvodce prikazy Truhlar (viz. obrázek níže) a následně vybereme konkrétní funkci v horním menu Plugin. Následně klikneme na možnost Více… , čímž se zobrazí detailnější popis funkce.

Tvorba výkresové dokumentace v plugin-u Truhlář

Tento plugin vytvoří výkresovou dokumentaci ve formě JPG výkresů (obrázků). Velikost tohoto výkresu je možné libovolně nastavit pomocí dialogového okna: Nastavení adres a zobrazení, které vyvoláme přes horní menu Plugins => Nastaveni programu Truhlar => Zobrazit.

Tvorba nářezového plánu v plugin-u Truhlář

Nářezový plán je velmi potřebný při zpracování zakázky pro samotnou výrobu. Tvorba nářezového plánu je u tohoto plugin-u dostupná pomocí funkce: Narezovy plan Truhlar.

Tento web pracuje s informacemi, které souvisí s návštěvností těchto stránek ... více informací ...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close