fbpx

[SEZNAM nejnovějších článků ...]

Tvorba soupisky materiálů – tiskové výstupy

Tato funkce je vykonána pouze, když nejprve vytvoříme nářezový plán. Je to z důvodu výpočtu kusů plošného materiálu (neboli tabulí), které jsou vygenerovány nářezovým plánem. Pomocí soupisky materiálů vytvoříme textové soubory (TXT), které pro svoje výpočty zahrnují pouze komponenty s nastavenými parametry pro plugin Truhlář.

Stručný postup tvorby objektu pro plugin Truhlář

Na několika řádcích níže je popsán stručný postup, jak vytvořit objekt, který komunikuje s plugin-em Truhlář: 1/ otevřeme výkres přes funkci: Nový projekt Truhlář, nebo pomocí funkce: Otevřít projekt Truhlář,

Nápověda pro plugin Truhlář

Tato nápověda slouží pro zobrazení aktuálního popisu funkce, kterou jsme vybrali v plugin-u truhlář. Pokud potřebujeme podrobnější popis vybrané funkce, nejprve zobrazíme plovoucí okno: Pruvodce prikazy Truhlar (viz. obrázek níže) a následně vybereme konkrétní funkci v horním menu Plugin. Následně klikneme na možnost Více… , čímž se zobrazí detailnější popis funkce.

Tvorba výkresové dokumentace v plugin-u Truhlář

Tento plugin vytvoří výkresovou dokumentaci ve formě JPG výkresů (obrázků). Velikost tohoto výkresu je možné libovolně nastavit pomocí dialogového okna: Nastavení adres a zobrazení, které vyvoláme přes horní menu Plugins => Nastaveni programu Truhlar => Zobrazit.

Tvorba nářezového plánu v plugin-u Truhlář

Nářezový plán je velmi potřebný při zpracování zakázky pro samotnou výrobu. Tvorba nářezového plánu je u tohoto plugin-u dostupná pomocí funkce: Narezovy plan Truhlar.

Nastavení textury 3D objektu v Google SketchUp

verze 8, anglické prostředí Textura, která je vytvořena pro Google SketchUp má formát *.skm . Přířazení textury 3D objektu Pro nastavení textury použijeme plovoucí okno Materiály (Materials). V tomto okně vybereme záložku Select => následně v rozbalovacím menu vybereme kategorii pro zobrazení konkrétních textur (viz. obrázek níže).

Popis funkce: Vymazat popis Truhlar

Tato funkce je přístupná z kontextového menu. Funkce je k dispozici pouze za určitých podmínek: – pouze pro jednu vybranou komponentu – komponenta má již platný popis (pomocí funkce: Popis komponenty Truhlar)

Popis funkce: Popis komponenty Truhlar

Tato funkce je přístupná pouze z kontextového menu a je možné ji použít pouze na komponenty. Funkci použijeme pokud chceme, aby se vytvořená komponenta stala součástí projektu plugin-u Truhlář. Tím docílíme, že jednotlivé komponenty budou součástí nářezového plánu i všech soupisek.

Práce s komponentami v plugin-u Truhlář

Pro ty dílce (3D objekty), s kterými chceme pracovat v tomto plugin-u Truhlář, je nutné vytvořit jako komponenty. Jak vytvoříme komponentu?

Funkce pro práci s knihovnami materiálů

Knihovna materiálů je velmi důležitá pro fungování tohoto plugin-u. Pro práci s knihovnami slouží tyto funkce: Naplnit knihovnu Truhlar (přepsání knihovny), Pripojit knihovnu Truhlar (připojení knihovny), Ulozit knihovnu Truhlar (kopie knihovny – archiv).

Tento web pracuje s informacemi, které souvisí s návštěvností těchto stránek ... více informací ...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close