SketchUp Autoresponder FREE - 500 emailů Heureka - srovnání cen Důležitá telefonní čísla Výsledky Dovolená Kontakt ...

Slovník SLOV – od písmene A

Zde najdeme různá slova, která začínají na písmeno A.
Stačí jen srolovat myší dolů a najít konkrétní slovo na které hledáme správný význam.

A …


Adorace – je pojem, který lze jednoduše přeložit jako uctívání. Jde o projev nejvyšší úcty.

Adorace je součástí všech kultur, a kromě uctívání osob bylo dalším účelem také dodání energie posvátným předmětům, například stavbám nebo sochám, křížkům, svatým obrázkům a podobně. Projevem adorace je úklon či pokleknutí před uctívaným předmětem nebo osobou.

Pokleká se například před oltářem, sochami svatých, líbají se obrázky světců.

V jiných zemích se jako projevy adorace mohou používat jiná gesta, doteky nebo obcházení posvátných předmětů. V minulosti byly prováděny i zápalné oběti, doprovázené dlouhými rituálními obřady, jinde byly typické hluboké pokleky v chrámu s čelem na zemi a podobně. V Tibetu se používají modlitební mlýnky. Nejrůznější formy adorace se zachovaly v nezměněné podobě až do současnosti. Předměty uctívání se však staly i další modly – například populární osobnosti jako nejrůznější umělci, sportovci a podobně.

(Zdroj: https://cojeto.superia.cz/nabozenstvi/adorace.php)


Akvizice – je proces získávání či nabytí nějakého aktiva (předmětu, věci, osoby) nebo to může být cílem tohoto procesu.

V ekonomice se akvizicí rozumí právní i ekonomické spojení (převzetí) podniků. Naproti tomu ve finančnictví jde o získávání zákazníků osobním vyhledáváním a jednáním.

U reklam můžeme tvořit akviziční reklamy pro získání návštěvnosti na konkrétní stránku a následně s touto návštěvností dále pracovat.


Anexe (anektovat) – uskutečnit anexi, násilně připojit cizí státní území k jinému státu, zabírat, zabrat.

Anexe – je připojení (inkorporace) cizího státního území k jinému státnímu celku. Od dočasné vojenské okupace se liší tím, že anektované území se začleňuje do území a správy anektujícího státu.


Argot – je vrstva slovní zásoby, žargon užívaný společenskou spodinou (zloději, překupníky, narkomany apod.). Účelem tvoření zvláštních pojmenování je utajit obsah sdělení před nezasvěcenými posluchači. Nositelé argotu se nesnaží vyčnívat ve svém prostředí, ale kladou si za cíl izolovat své prostředí od vnějšího.


Další slova nejdeme dle ABECEDNÍHO seznamu …

>> Uvod <<

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž

Finanční nezávislost Heureka - srovnání cen Spotify Rádia Dovolená Srovnávač
0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap