SketchUp Autoresponder FREE - 500 emailů Heureka - srovnání cen Důležitá telefonní čísla Výsledky Dovolená Kontakt ...

Slovník SLOV – od písmena I

Zde najdeme různá slova a jejich synonyma, které začínají písmenem I.
Stačí jen srolovat myší dolů a najít konkrétní slovo na které hledáme správný význam.

I …


INFLACE – některé ceny rostou, jiné klesají. K inflaci dochází, pokud rostou ceny zboží a služeb celkově, tedy nejen ceny jednotlivých položek. To znamená, že za 100 si dnes koupíte méně, než byste si koupili včera. Jinými slovy, inflace v průběhu času snižuje hodnotu měny.

Do inflace se počítají zejména spotřební věci. Tím máme namysli zkobí, které koupíme v supermarketu a máme je v košíku. Jde tedy zejména o zboží, které používáme pro denní spotřebu.

Nemovitosti se do výpočtu míry inflace nezapočítávají.

Opakem inflace je deflace.


Infrastruktura – je v nejobecnějším smyslu slova množina propojených strukturálních prvků, které pak udržují celou strukturu pohromadě.

Nejhojnější použití má v ekonomii, kde popisuje fyzickou infrastrukturu jako třeba budovy nebo silnice.


Inicializace – tento pojem je hodně používaný v elektronice a počítačů. Jde o uložení hohnot uživatelem. Uživatel nastavý hodnoty například u telefonu, wifi-routeru nebo třeba myčky. Při zapnutí tohoto zařízení je automaticky spuštěno s hodnotami, které mu zadal uživatel než zařízení vypnul.


Instance – reprezentace datového objektu.

Pojem instance se používá v objektově orientovaných programových jazycích (Java, jazyk UML apod.) jako jeden ze způsobů reprezentace dat. Jedná se o konkrétní datový objekt, jenž je odvozen z nějakého vzoru (třídy). Třída plní funkci vzoru, který předepisuje, jakým stylem lze jednotlivé objekty vytvářet. Každý objekt má své metody a atributy, jejichž konkretizací vznikají jejich instance.

Instancí jednoho objektu může být nekonečné množství, každá je však identická a odlišná od ostatních. Obvykle se tvoří pomocí konstruktoru.

Zdroj: https://it-slovnik.cz/pojem/instance


Další slova nejdeme dle ABECEDNÍHO seznamu …

>> Uvod <<

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž

Finanční nezávislost Heureka - srovnání cen Spotify Rádia Dovolená Srovnávač
0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap