VIP SketchUp SketchUp Počasí Výsledky Interiéry Srovnávač

Základní nastavení plugin-u Truhlář – 1.částZákladní nastavení slouží pro přiřazení hodnot některým funkcím tohoto plugin-u. Tyto hodnoty budou standardně nastaveny při opětovném spuštění plugin-u.

Jedná se o nastavení těchto možností:

  • Firma
  • Zobrazeni
  • Materiály

Nastavení provedeme těmito kroky:

V horním menu vybereme Plugins => Nastaveni programu Truhlar => a následně vybereme jednu ze tří možností (Firma, Zobrazeni nebo Materialy).

.

1) Defaultní nastavení cesty pro Projekt a Knihoven materiálů (pro archiv)

Nastavení defaultní cesty pro Projekt a Knihoven materiálů (pro archiv) je důležité pro nastavení správné organizace ve složce.Klikneme v horním menu na Plugins => Nastaveni programu Truhlar => Zobrazeni => následně se zobrazí okno: Nastavení adres a zobrazení a do kolonek Defaultní adresa projektu: a Defaultní adresa knihoven materialu: napíšeme správné cesty (viz. picture below).

Velmi důležité je nastavení defaultní adresy: (níže jsou uvedeny příklady)

  • projektu:d:/08_vlastni_navrhy_interieru/plugin_Truhlar/Projekty/
  • knihovny materialu (pro archiv):  d:/08_vlastni_navrhy_interieru/plugin_Truhlar/Knihovny_archiv/

 Pro definici cesty musíme použit  /  (lomítko doprava).

.

2) Defaultní nastavení informací o vaší Firmě

Nastavení provedeme pomocí horního menu kde vybereme Plugins => Nastaveni programu Truhlar => Firma.

Vyplněné hodnoty budou použity v různých částech tohoto plugin-u. Některé budou použity například v hlavičce výkresu nebo v soupisce materiálu.

Všechny informace jsou brány jako prostý text. Informace nejsou nijak kontrolovány, a proto je na nás, co sem napíšeme. Jediná automatická úprava textu je v tom, že mezery před textem a za ním jsou odstraněny a případně dvojité či trojité mezery uvnitř textu jsou nahrazeny pouze jednou mezerou.

……

Další návody pro SketchUp:
Seznam všech kapitol najdete po kliknutí zde.

……Radek Rýznar

Mám rád moderní technologie pokud pomáhají lidem. Je vhodné k těmto technologiím přistupovat s nadhledem a zůstat pozorní zda jsou k užitku nebo ne. I na webové stránky se můžeme dívat jako na stroj, který provádí určité postupy podle našich možností a zkušeností.

VIP SketchUp SketchUp Počasí Výsledky Interiéry Srovnávač
0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap